Corneta
     Trocha historie
     Výzbroj a výstroj
     Akce
     Galerie
     Nabídka
     Kontakt
     Odkazy
     
     

CORNETA MORAVIA

Corneta Moravia je organizovaná a vycvičená jednotka císařských arkebuzírů z období třicetileté války. Je cvičena pro předvádění boje s dobovými palnými i chladnými zbraněmi. Dále předvádí slavnostní pochody a salvy, koncertní vystoupení bubeníků, krátká i delší komponovaná vystoupení se střeleckými i šermířskými scénami.

Po stránce ubytování a stravování je zcela soběstačná, schopná vybudovat vlastní táborové ležení s polní kuchyní.

Jednotka vznikla v roce 2000 jakožto volné sdružení nadšenců, převážně z řad brněnských šermířů a dalších, podobně smýšlejících přátel historie a šermu.

K dnešnímu dni má jednotka cca 20 kompletně vystrojených a vyzbrojených členů, vlastní prapor, trubače a bubeníky, disponuje plným zázemím včetně několika stanů, polní kuchyně a jídelny.

Zaměření je na období třicetileté války.

 created 2006 ...