CORNETA MORAVIA


jednotka císařských arkebuzírů z Brna



kontakt:

Jaroslav Mikulica
+420 739 679 883
corneta@corneta.wz.cz


Vítejte na stránkácjh jednotky císařských akerbuzírů. Pro vstup klikněte na fotku.